Підсумок збереження даних

Цей підсумок показує категорії за замовчуванням та цілі збереження даних користувачів. Деякі області можуть мати більш конкретні категорії та цілі, ніж перераховані тут.

Сайт

Категорія

Textdokument

textorientierte Datei, z.B. PDF, DOC etc


Ціль

Eigene Aufgabenlösung

Lernende laden eigene Aufgabenlösungen auf die Plattform hoch.

Термін зберігання
1 років
Законні підстави
Згода (GDPR, ст. 6.1(a)) Суб’єкт даних дав згоду на обробку його чи її персональних даних для однієї або кількох конкретних цілей
Контракт (GDPR ст. 6.1(b)) Обробка необхідна для виконання договору, стороною якого є суб’єкт даних, або для того, щоб вжити заходів на вимогу суб’єкта даних до укладання договору
Причини обробки конфіденційних персональних даних
Дані, оприлюднені суб’єктом даних (GDPR, ст. 9.2(e)) Обробка стосується персональних даних, які явно оприлюднюються суб’єктом даних
Громадські інтереси або наукові/історичні/статистичні дослідження (GDPR, ст. 9.2(j)) Обробка необхідна для цілей архівування в суспільних інтересах, наукових або історичних досліджень або статистичних цілей відповідно до статті 89(1) на основі законодавства Союзу або держави-члена, яка має бути пропорційною до переслідуваної мети, поважати суть права на захист даних та передбачити відповідні та конкретні заходи для захисту основних прав та інтересів суб’єкта даних

Користувачі

Категорія

Textdokument

textorientierte Datei, z.B. PDF, DOC etc


Ціль

Eigene Aufgabenlösung

Lernende laden eigene Aufgabenlösungen auf die Plattform hoch.

Термін зберігання
1 років
Законні підстави
Згода (GDPR, ст. 6.1(a)) Суб’єкт даних дав згоду на обробку його чи її персональних даних для однієї або кількох конкретних цілей
Контракт (GDPR ст. 6.1(b)) Обробка необхідна для виконання договору, стороною якого є суб’єкт даних, або для того, щоб вжити заходів на вимогу суб’єкта даних до укладання договору
Причини обробки конфіденційних персональних даних
Дані, оприлюднені суб’єктом даних (GDPR, ст. 9.2(e)) Обробка стосується персональних даних, які явно оприлюднюються суб’єктом даних
Громадські інтереси або наукові/історичні/статистичні дослідження (GDPR, ст. 9.2(j)) Обробка необхідна для цілей архівування в суспільних інтересах, наукових або історичних досліджень або статистичних цілей відповідно до статті 89(1) на основі законодавства Союзу або держави-члена, яка має бути пропорційною до переслідуваної мети, поважати суть права на захист даних та передбачити відповідні та конкретні заходи для захисту основних прав та інтересів суб’єкта даних

Категорії курсу

Ціль

Термін зберігання
Термін зберігання не визначено

Курси

Ціль

Термін зберігання
Термін зберігання не визначено

Модулі діяльності

Ціль

Термін зберігання
Термін зберігання не визначено

Блоки

Ціль

Термін зберігання
Термін зберігання не визначено